Home | Russian
 
About company
PHOTO GALLERY
EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN
EXPO-RUSSIA VIETNAM
EXPO-RUSSIA MOLDOVA
EXPO-RUSSIA BELARUS
EXPO-RUSSIA SERBIA
EXPO-RUSSIA ARMENIA
EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN
Real estate abroad
CHINA
JORDAN
TOURS
EXPO-RUSSIA UKRAINE 2011
PARTICIPATE
CROATIA
AMSTERDAM FORUM
Новости
News
 


Our projects

News
Телеком Сербия А.Д.
12.03.2018

Компанија Телеком Србија заузима водећу позицију на тржишту телекомуникација у Србији и својим корисницима омогућава јединствено и интегрисано корисничко искуство. Послујући у Србији под окриљем бренда мтс, компанија пружа услуге из области мобилне и фиксне телефоније, мултимедијалних сервиса и интернета. Увођењем нових услуга и применом најсавременијих технологија, компанија настоји да омогући глобалну повезаност и да стварањем услова за изванредну комуникацију обогати живот људи.
Данас Телеком Србија група у свом саставу има четрнаест компанија лоцираних у шест земаља. Континуираним улагањем у даљи развој и модернизацију телекомуникационе инфраструктуре, мреже и услуга, компанија је у могућности да успешно одговори на све изазове, захтеве и очекивања корисника.

Сегодня группа Телеком Сербия имеет в своем составе четырнадцать компаний, расположенных в шести странах. Непрерывно инвестируя в дальнейшее развитие и модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры, сетей и услуг, компания в состоянии успешно отвечать на все вызовы, запросы и ожидания пользователей.

Takovska 2, 11000, Belgrade, Serbia
Таковска бр.2 , 11000 Београд, Србија
info@telekom.rs, mtsinfo@telekom.rs
www.mts.rs

Все новости