Home | Russian
News
 


Our projects

Новости
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THƯƠNG MẠI VIỆT – NGA Press conference Expo Russia Vietnam 2019
30.09.2019

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN/ HỌP BÁO

Tentative Agenda/ Press Conference

 

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THƯƠNG MẠI VIỆT – NGA

Expo Russia Vietnam 2019

Hà Nội, ngày 03/10/2019

 

 

Thời gian /Time

 

Hoạt động /Activities

 

08.30 – 09.00

 

Đăng ký đại biểu.

Registration.

 

09.00 – 09.15

 

Phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Tuấn Hải –Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế - VCCI

Opening remark – Mr.Nguyen Tuan Hai – Director General – International Relations Department – VCCI

 

09.15 – 09.30

 

Phát biểu của ông V.N.Kharinov - Trưởng Cơ quan đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam

Welcome speech –  Mr. V.N. Kharinov – Representative of Trade Representation of Russia in Vietnam.

 

09.30 – 10.30

 

Giới thiệu và kế hoạch tổ chức Triển lãm quốc tế thương mại Việt – Nga – Bà Svetlana – Tập đoàn Zarubezh - Đại diện Ban tổ chức Triển lãm

Presentation on Expo Russia Vietnam 2019 – Mrs .Svetlana Zabelina – Representative of Zarubezh-Expo, Organizer of Expo.

 

1030 – 11.00

 

Hỏi đáp và Trả lời phỏng vấn

Q&A/ Interview

 ZARUBEZH-EXPO JSC, Moscow

 

 

Vietnam Chamber of Commerce and Industry, Hanoi

Все новости