Home | Russian
 
EXPO-RUSSIA VIETNAM
Đăng ký
Expo-Russia Vietnam 2015
News
 


Our projects

Đăng ký

Kính thưa quý vị!

Triển lãm “EXPO-RUSSIA VIETNAM 2017” sẽ được tổ chức vào ngày13 đến 15 tháng mười hai 2017.

Mở sẽ có lúc 9.00 sáng ngày 13 tháng mười hai 2017.

Để đăng ký tham dự, xin quý vị vui lòng điền thông tin vào đơn theo mẫu sau:

(Xin hãy điền vào tiếng anh)

 

Họ và tên:
Công ty:
Chức vụ:
Email:
Điện thoại:
Lĩnh vực quan tâm:

 

     GỬI