Home | Russian
 
EXPO-RUSSIA VIETNAM
Đăng ký - Registration
THÔNG CÁO BÁO CHÍ - PRESS-RELEASE
Expo-Russia Vietnam 2017
Expo-Russia Vietnam 2015
Đăng ký - Registration
News
 


Our projects

Đăng ký

Kính thưa quý vị! / Ladies and gentlemen!

Triển lãm “EXPO-RUSSIA VIETNAM 2019” sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến 16 tháng 11 năm 2019. / The exhibition "EXPO-RUSSIA VIETNAM 2019" will be held on November 14 – 16, 2019.

Mở cửa từ 9.00 sáng ngày 14 tháng 11 năm 2019. / The opening will be at 9.00 am on November 14, 2019.

Để đăng ký tham dự, xin quý vị vui lòng điền thông tin vào đơn theo mẫu sau: / To register for this event, please complete the following form:

(Xin hãy điền vào tiếng anh) / (please fill in English)


 

Họ và tên / Full name:
Công ty / Company:
Chức vụ / Position:
Email:
Điện thoại / Phone:
Lĩnh vực quan tâm / Field of interest:
CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC / WORK PROGRAM:

CONG ТY CO PHAN ALTAI SIBIRI
Tel: 02437 475939, 0904211644
Email:
tamtran.altai@gmail.com

Vietnam Chamber of Commerce and Industry
Tel: +84 (24) 35742022 ext. 244, +84 (24) 35742020
Email:trangttt@vcci.com.vn

CONG ТY CO PHAN ALTAI SIBIRI
Tel: 02437 475939, 0904211644

Email: tamtran.altai@gmail.com

 

         

VietCham Expo
Tel: (84 - 8) 3 9326339 - 3 9320177 Ext: 109

Email: oversea_events@vietchamexpo.com 

 

     GỬI