Home | Russian
 
EXPO-RUSSIA VIETNAM
Đăng ký - Registration
CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC - BUSINESS PROGRAM
THÔNG CÁO BÁO CHÍ - PRESS-RELEASE
Participants
Expo-Russia Vietnam 2015
News
 


Our projects

Đăng ký

Kính thưa quý vị! / Ladies and gentlemen!

Triển lãm “EXPO-RUSSIA VIETNAM 2017” sẽ được tổ chức vào ngày13 đến 15 tháng mười hai 2017. / The exhibition "EXPO-RUSSIA VIETNAM 2017" will be held on December 13 – 15, 2017.

Mở sẽ có lúc 9.00 sáng ngày 13 tháng mười hai 2017. / The opening will be at 9.00 am on December 13, 2017.

Để đăng ký tham dự, xin quý vị vui lòng điền thông tin vào đơn theo mẫu sau: / To register for this event, please complete the following form:

(Xin hãy điền vào tiếng anh) / (please fill in English)


 

Họ và tên / Full name:
Công ty / Company:
Chức vụ / Position:
Email:
Điện thoại / Phone:
Lĩnh vực quan tâm / Field of interest:
CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC / WORK PROGRAM:

 

     GỬI

CONG ТY CO PHAN ALTAI SIBIRI
Tel: 02437 475939, 0904211644

Email: tamtran.altai@gmail.com

 

         

VietCham Expo
Tel: (84 - 8) 3 9326339 - 3 9320177 Ext: 109

Email: oversea_events@vietchamexpo.com