Home | Russian
News
 


Our projects

Новости
Committee decided to postpone the exhibition EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2020
17.03.2020
to June 24-26, 2020

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VIỆT –NGA VÀ DIỄN ĐÀN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT – NGA
01.10.2019


TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THƯƠNG MẠI VIỆT – NGA Press conference Expo Russia Vietnam 2019
30.09.2019


We invite you to “Expo-Russia Vietnam 2019” and Interregional Business Forum 14-16 November 2019
23.09.2019


Russian-Vietnamese Cross Year
03.06.2019


Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29