Home | Russian
 
EXPO-RUSSIA VIETNAM
Expo-Russia Vietnam 2017
Expo-Russia Vietnam 2015
EXPO-RUSSIA VIETNAM 2019
EXPO-RUSSIA VIETNAM 2022
EXPO-RUSSIA VIETNAM 2023
EXPO-RUSSIA VIETNAM 2024
News
 


Our projects

EXPO-RUSSIA VIETNAM Tiếng

 

 

RUS

 

ENG

 

 

                                                                                                                             

Chúng tôi kính mời quý vị tham gia Triển lãm quốc tế về Công nghiệp lần thứ 5
EXPO-RUSSIA VIETNAM 2023
và Diễn đàn Doanh Nghiệp Việt - Nga,

sẽ diễn ra vào 6 - 8 tháng 12 năm 2023
tại Trung tâm Triển lãm kiến trúc, quy hoạch, xây dựng quốc gia 01 Đỗ Đứ am Tụ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

 


Trong khuôn khổ của triển lãm chúng tôi rất mong muốn tiến hành các đàm phán giữa các công ty tham gia nhằm ký kết hiệp định. Theo đó chúng tôi mời các bạn tham gia các cuộc gặp gỡ.
Chủ đề chính của triển lãm:
• sản xuất năng lượng, công nghiệp dầu khí,
• ngành công nghiệp kỹ thuật,
• cơ sở hạ tầng giao thông, kỹ thuật hàng không vũ trụ,
• công nghệ cao và đổi mới, viễn thông và truyền thông,
• xây dựng dân dụng, công nghiệp xây dựng,
• giáo dục,
• công nghiệp khai thác, công nghiệp hóa chất,
• chế biến kim loại,
• quản lý nước,
• công nghệ nano, công nghệ thông tin,
• nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm,
• khu vực, đầu tư vốn,
• dự án sáng tạo


Mục tiêu chính của triển lãm:
• Phát triển hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật và chính trị giữa Liên bang Nga và Việt Nam
• Thiết lập và củng cố mối quan hệ giữa hai nước,
• Phát triển quan hệ kinh doanh, thương mại, kinh tế và đầu tư.


Triển lãm quốc tế công nghiệp “Expo-Russia Vietnam” và Diễn đàn Doanh Nghiệp liên vùng là một sự kiện diễn ra một lần vào hai năm tại Việt Nam. Các sự kiện được tổ chức dưới sự bảo trợ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Liên bang Nga, Phòng Thương mại và Công nghiệp Moscow, với sự hỗ trợ mạnh mẽ tủ bềhạn bhản Liên bang Nga, Bộ Phát triển kinh tế và thương mại Liên bang Nga, Bộ Công thương Liên bang Nga và các cơ quan chính phủ khác của Nga như Đại sứ quán, Đại diện tủnòươộươươươươươươ Li Li Li Li chủ nghĩa Việt Nam và Văn phòng đại diện của Rossotrudnichestvo tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong vài năm qua, những sự kiện này đã thu hút sự chú ý và tham gia lớn của các doanh nghiệp Việt Nam và Nga.

Chúng tôi mời bạn đăng ký để nhận thông tin cập nhật về triển lãm https://t.me/exporf