Home | Russian
 
EXPO-RUSSIA VIETNAM
Expo-Russia Vietnam 2017
Expo-Russia Vietnam 2015
EXPO-RUSSIA VIETNAM 2019
EXPO-RUSSIA VIETNAM 2022
EXPO-RUSSIA VIETNAM 2023
EXPO-RUSSIA VIETNAM 2024
News
 


Our projects

Đăng ký - Registration

Kính thưa quý vị! / Ladies and gentlemen!


Triển lãm “EXPO-RUSSIA VIETNAM 2022” sẽ được tổ chức từ ngày 7 đến 9 tháng 12 năm 2022. / The exhibition "EXPO-RUSSIA VIETNAM 2022" will be held on December 7 –9, 2022.

Mở cửa từ 10.00 sáng ngày 7 tháng 12 năm 2022. / The opening will be at 10.00 am on December  7, 2022.

Để đăng ký tham dự, xin quý vị vui lòng điền thông tin vào đơn theo mẫu sau: / To register for this event, please complete the following form:


(Xin hãy điền vào tiếng anh) / (please fill in English)

Họ và tên / Full name:
Công ty / Company:
Chức vụ / Position:
Email:
Điện thoại / Phone:
Lĩnh vực quan tâm / Field of interest:
CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC / WORK PROGRAM:


CONG ТY CO PHAN ALTAI SIBIRI
Tel: 02437 475939, 0904211644
Email:
tamtran.altai@gmail.com

Vietnam Chamber of Commerce and Industry
Tel: +84 (24) 35742022 ext. 244, +84 (24) 35742020
Email:trangttt@vcci.com.vn

 

GỬI