Home | Russian
News
 


Our projects

Новости
Српско–руски хуманитарни центар учествује у изложби EXPO-RUSSIA SERBIA 2016
17.03.2017

Српско-руски хуманитарни центар настао је на основу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације 25. априла 2012. године.
Центар представља међувладину хуманитарну некомерцијалну организацију.
Центар је основан у циљу хуманитарног реаговања на ванредне ситуације на територији Србије и територији других држава Балканског региона. Центар испуњава следеће задатке:
    Учешће у спровођењу активности на спречавању и отклањању ванредних ситуација, укључујући гашење пожара;
    Пружање ванредне хуманитарне помоћи становништву настрадалом од ванредних ситуација;
    Реализација заједничких пројеката и програма на територији Републике Србије и других држава Балканског региона, укључујући програме и пројекте за хуманитарно разминирање;
    Обука и повећање квалификација стручњака у области спречавања и отклањања ванредних ситуација;
    Спровођење тестирањаа и демонстрација ватрогасно-спасилачких средстава и технологија;
    Извршавање других задатака који нису у супротности са циљевима оснивања Центра.
До сада је Центар је пружио помоћ на отклањању ванредних ситуација на територији Србије, Албаније, Босне и Херцеговине, Грчке, Словеније.

   
   

Все новости