Home | Russian
News
 


Our projects

Новости
Thu chuc mung Lavrrov EXPO-RUSSIA Vietnam 2017
13.12.2017

LIÊN  BANG  NGA
___________

BỘ NGOẠI  GIAO

Kính gửi: Các nhà tổ chức và các thành viên tham gia
Triển lãm công nghiệp Việt-Nga lần thứ hai
“EXPO-RUSSIA VIETNAM 2017”

          Tôi xin nhiệt liệt chúc mừng các nhà tổ chức và các thành viên tham gia Triển lãm công nghiệp Việt-Nga lần thứ hai “EXPO-RUSSIA VIETNAM 2017”.

          Nga và Việt Nam gắn bó với nhau bởi những mối quan hệ bền chặt của tình hữu nghị lâu đời và sự hợp tác bình đẳng cùng có lợi. Ngày nay các mối quan hệ đó giữa chúng ta được xây dựng trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược tòan diện. Sự đối thoại ở cấp cao nhất với nội dung phong phú đang đem lại một xung lực mạnh mẽ cho sự phát triển đầy năng động trong các mối quan hệ này. Việc thực hiện một cách nhất quán Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh kinh tế Á-Âu và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang thúc đẩy củng cố các xu hướng tích cực trong lĩnh vực đầu tư-thương mại.

          Diễn đàn của các Bạn - một diễn đàn đang được khẳng định một cách tự tin với tư cách là sân chơi có nhu cầu lớn cho việc đẩy mạnh sự hợp tác trên thực tế, giới thiệu những thành tựu của các nhà sản xuất Nga và Việt Nam trong những lĩnh vực khác nhau nhất, từ năng lượng đến y tế, - đang đem lại sự đóng góp bổ ích vào các nỗ lực chung.

          Tôi hy vọng rằng, Triển lãm này và các hoạt động được dự kiến tiến hành trong khuôn khổ Triển lãm sẽ hỗ trợ cho việc trao đổi hiệu quả về kinh nghiệm và các công trình nghiên cứu thiết kế, cho việc thiết lập quan hệ giao lưu tiếp xúc bổ ích tương hỗ và việc tiến tới những dự án mới đầy triển vọng.

          Tôi xin chúc các Bạn tiến hành Triển lãm thành công và xin gửi tới các Bạn tất cả những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

S. LAVROV

Matxcova, ngày      
tháng 12 năm 2017
                               

Все новости