Home | Russian
News
 


Our projects

Новости
THÔNG CÁO BÁO CHÍ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VIỆT –NGA VÀ DIỄN ĐÀN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT – NGA
01.10.2019

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VIỆT –NGA VÀ DIỄN ĐÀN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT – NGA

 

Thời gian:    14-16/11/2019

Địa điểm:     Cung quy hoạch kiến trúc Việt Nam

                   Số 1 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội

 

Triển lãm quốc tế Việt - Nga (Expo - Russia Vietnam) và Diễn đàn Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt – Nga dự kiến được tổ chức từ ngày 14-17/11/2019 tại Hà Nội.

-        

-        

-        

-         năng lượng, cơ khí, nông nghiệp, vận tải, truyền thông và truyền dữ liệu, khai thác, công nghiệp hóa chất, y học và dược phẩm cũng như các ngành công nghiệp công nghệ cao khác.

Diễn đàn Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt – Nga cũng sẽ được tổ chức. Diễn đàn sẽ tập trung thảo luận những vấn đề rất cụ thể, thiết thực liên quan đến các cơ hội đầu tư - kinh doanh, tận dụng các lợi thế mà doanh nghiệp và nền kinh tế hai nước có thể bổ sung cho nhau.

-        

-        

-        

-        

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)  +84(24) 35742022 ext 244

  +84 (24) 35742020

ZARUBEZH-EXPO JSC, Moscow

Все новости